Integritetspolicy

Boka bord

Vi behandlar dina personuppgifter med anledning av att du har valt att prenumerera på restaurang Campos nyhetsbrev. I denna integritetspolicy kan du läsa om hur vi kommer behandla dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i relation till vår behandling av dina personuppgifter.

Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter?

Serneke Allanit AB med organisationsnummer 559110–6348 ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du kan kontakta oss på vår e-postadress info@campo.se eller ringa oss på telefonnummer 031-395 11 00. Vår postadress är Krutvägen 2, 41527 Göteborg.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig och varför?

Vi behandlar endast din mailadress som du lämnar i samband med att du anmäler dig för att prenumerera på restaurang Campos nyhetsbrev.

Vi behandlar din mailadress för att skicka information och nyheter med stöd av en intresseavvägning. Det innebär att vi behandlar din mailadress när det är nödvändigt för vårt berättigade intresse av att skicka information och nyheter relaterade till vår restaurangverksamhet. I den här avvägningen har vi gjort bedömningen att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter behandlade.

Om du vill veta mer om hur vi har gjort vår intresseavvägning är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges ovan.

Vilka får tillgång till dina personuppgifter?

Vår IT-leverantör som behandlar personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträde kommer få tillgång till dina personuppgifter.

Dina personuppgifter kommer att överföras utanför EU/EES eftersom vår IT-leverantör är baserad i USA. Vår IT-leverantör är Privacy Shield-certifierad. Privacy Shield är en överenskommelse mellan EU och USA vars ändamål är att skydda europeiska medborgares grundläggande rättigheter och säkerställa säkerheten för de företag som överför personuppgifter till USA. Amerikanska bolag kan ansöka om att få bli Privacy Shield-certifierade hos U.S. Department of Commerce. Vid ansökan kontrolleras om leverantören lever upp till den höga standard för dataskydd som krävs för att bli Privacy Shield-certifierad.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter tills du avanmäler dig från vårt nyhetsbrev eller meddelar oss att du inte längre är intresserad av att få information från oss.

Vilka rättigheter har du?

Du har vissa rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter. Nedan kan du läsa mer om vilka rättigheter som finns och vad de innebär.

Om du har några frågor eller om vill utöva någon rättighet är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges ovan.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter. Om vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att få information om hur vi behandlar dem samt rätt att få en kopia av dina personuppgifter.

Rätt till rättelse

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade och att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Rätt att invända mot behandling

Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter och eftersom vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål kommer vi i så fall sluta behandla dina personuppgifter.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning av behandling

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om t.ex. personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlas för.

Du har också rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället begär en begränsning av uppgifternas användning.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att klaga på vår behandling av dina personuppgifter till en behörig tillsynsmyndighet. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen.

Signa upp dig för erbjudanden och nyheter

Vi kommer behandla din mailadress för att skicka nyhetsbrev från vår restaurang Campo. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här. Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter.